Luni - Vineri: 08 - 16
Luni - Vineri: 08 - 16
Clinica SANOVIL Cartier Viisoara nr. 263 0263-231862 0263-232323
Policlinica SANOVIL Bd. 1 Decembrie nr. 17 0263-701701 0263-701702

Asistenta medicala spitaliceasca

    HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 prevede urmatoarele:

    PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA.

    Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua si de zi si se acorda in situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitalicesti nu solicita bilet de internare.

    1. Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare continua sunt:

a) urgenta medico-chirurgicala în care este pusa in pericol viata pacientului sau care are acest potential pana la rezolvarea situatiei de urgenta;
b) boli cu potential endemoepidemic pana la rezolvarea completa a cazului;
c) nasterea.

    2. Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare
de zi sunt:

a) urgenta medico-chirurgicala;
b) epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare.

    3. Pentru criteriul urgenta medico-chirurgicala, spitalul acorda serviciile medicale avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului se poate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile acordate nu mai reprezinta urgenta.

    PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA

    Serviciile spitalicesti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare medicala, paliative si cuprind: consultatii medicale de specialitate, investigatii, tratamente medicale si/sau chirurgicale, ingrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masa, dupa caz, in functie de tipul de spitalizare.
In functie de durata de spitalizare, asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:

a) spitalizare continua;
b) spitalizare de zi.

    Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut şi ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmstoarelor criterii de internare:

a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare şi reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata – ani;
e) afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.