Luni - Vineri: 08 - 16
Luni - Vineri: 08 - 16
Clinica SANOVIL Cartier Viisoara nr. 263 0263-231862 0263-232323
Policlinica SANOVIL Bd. 1 Decembrie nr. 17 0263-701701 0263-701702

ACCESUL MASS-MEDIA  IN INCINTA CLINICII SANOVIL

Accesul mass-media  in incinta Clinicii Sanovil

Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la receptia institutiei pentru identificare.

Receptia Spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentantilor mass-media, ordinul de serviciu/ legitimatia de serviciu. Receptia spitalului va nota in ”Registru vizitatori”, informatiile prevazute in rubricile

acestuia si va pune la dispozitia acestora” ”Regulile privind accesul reprezentantilor mass-media pe teritoriul spitalului” – Anexa 1,  pe baza de semnatura ”Am luat la cunostinta” in ”Registrul vizitatori”.

Receptia spitalului va  anunta RMM (purtatorul de cuvant) de prezenta reprezentantilor mass-media a pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora in cadrul spitalului pana cand nu vor fi insotiti de catre RMM.

Reprezentantii mass-media vor avea  acces nelimitat in urmatoarele situatii:

-cand insotesc o delegatie oficiala (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

-insotiti de Manager.

Pentru obtinerea unei acreditari permanente, institutia de presa solicitanta din Romania va prezenta urmatoarele documente:

-formularul de acreditare – Anexa 2;

-copie dupa cartea de identitate;

-copie dupa legitimatia de presa;

In baza documentelor prezentate, Clinica Sanovil va elibera acreditarea, in termen de maximum 3 zile de la data depunerii actelor. Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

Acordarea interviurilor in cadrul spitalului si in mediul online

Interviurile in cadrul Spitalului si in mediul online vor fi acordate numai de catre RMM (purtator de cuvant) cu respectarea urmatoarelor reguli:

-declaratiile referitoare la o persoana se vor face respectand drepturile si libertatile fundamentale ale omului;

-informatiile cu privire la o persoana retinuta pentru cercetari, arestata sau aflata in detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei;

-nu va fi dezvaluita in nici un fel identitatea persoanei victima a unei infractiuni privitoare la viata sexuala cu exceptia cazului in care si-a dat acordul scris;

-informatiile puse la dispozitia mass-media in cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale pacientului in cauza;

-informatii cu privire la persoanele aflate in tratament, date cu caracter personal sau privind starea de sanatate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispozitia reprezentantilor mass-media numai cu consimtamantul explicit al persoanei sau in cazul unei persoane fara consimtamant ori decedata, cu acordul familiei sau reprezentantului legal.

RMM (purtatorul de cuvant) va insoti reprezentanti mass-media in cazul in care acestia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupa ce pacientul va da acordul in scris pentru intervievarea sa. Acordul pacientului sau a reprezentantului legal va fi atasat in foaia de observatie.

Acordul in scris referitor la oferirea informatiilor cu privire la starea de sanatate, medicamentatie,tratament sau cu privire la luarea unor interviuri sub forma audio/video sau poza, se vor da pe formularul de “Acord scris al pacientului/reprezentantului legal privind relatia cu mass-media”- Anexa 3.

Reprezentantii mass-media vor intra in incinta spitalului numai cu ecuson, halat si folie de protectie papuci.

Nerespectarea de catre RMM a confidentialitatii datelor despre un pacient si a confidentialitatii actului medical precum si a prevederilor acestei proceduri atrage dupa sine sanctionarea disciplinara,

contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

RMM nu va fi tras la raspundere in cazul unor filmari cu camera ascunsa sau a unor interviuri inregistrate cu echipamente audio ascunse de catre reprezentantii mass-media.

Purtatorul de cuvant este responsabil cu elaborarea si prezentarea mesajelor in numele spitalului si cu asigurarea informarii in timp util atat a mass-mediei, cat si a populatiei. Purtatorul de cuvant este principala persoana de contact pentru mass-media.

Purtătorul de cuvânt al Clinicii Sanovil:

Dr. Muresan Cristian – Director Medical

Anexa 1 Mass Media

Anexa 2 Mass Media

Anexa 3 Mass Media