Luni - Vineri: 08 - 16
Luni - Vineri: 08 - 16
Clinica SANOVIL Cartier Viisoara nr. 263 0263-231862 0263-232323
Policlinica SANOVIL Bd. 1 Decembrie nr. 17 0263-701701 0263-701702

Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal

I. Categorii de persoane din CLINICA SANOVIL prelucrează datele cu caracter personal al PACIENTILOR care se adreseaza serviciilor de sanatate oferite de spitalul CLINICA SANOVIL.

Scopul colectarii şi prelucrarii Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul sanatate,
CLINICA SANOVIL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la sectiunea I.

Scopul colectarii datelor este prestarea serviciilor publice de sanatate pentru pacienti.

In acest sens CLINICA SANOVIL este în curs de inregistrare în Registrul de Evidenta al prelucrarilor de date cu caracter personal.

Stocarea se face strict pe durata realizarii scopurilor in care au fost colectate si ulterior prelucrate, altfel spus ’’pe durata furnizarii serviciilor catre client’’

II. Partile care au acces la informatiile cu caracter personal.

CLINICA SANOVIL Str. Cartier Viisoara Nr.263 Loc. Bistrita Jud.Bistrita, Reg. Com. J06/13/2010, 26411301 clinicasanovil@yahoo.com, Tel.: 0263233185 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului cu drept de acces, imputernicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale in numele operatorului, autoritatea judecatoreascaă, politia, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

III. Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate La cererea pacientilor este conforma cu prevederile legii 677/2001. Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata au dreptul sa se opuna prelucrării datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre Clinica Sanovil a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisă, datata si semnata catre Clinica Sanovil sau direct la adresa sediului social. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati.