Luni - Vineri: 08 - 16
Luni - Vineri: 08 - 16
Clinica SANOVIL Cartier Viisoara nr. 263 0263-231862 0263-232323
Policlinica SANOVIL Bd. 1 Decembrie nr. 17 0263-701701 0263-701702
CRITERII DE INTERNARE

Serviciile spitalicesti sunt de tip preventiv, curativ, de reabilitare medicala si cuprind:

-consultatii medicale de specialitate;

-investigatii, tratamente medicale si/sau chirurgicale;

-ingrijire, medicatie;

-monitorizare si supraveghere;

-cazare si masa.

In functie de durata de spitalizare, asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:

a) spitalizare continua cu o durata de peste 24 ore;

b) spitalizare de zi cu o durata de maximum 12 ore.

1. Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic.
Factorii de care trebuie sa se tina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua sunt:

-severitatea semnelor si simptomelor prezentate de pacient;

-predictibilitatea medicala a unei evolutii negative, nedorite a pacientului;

-disponibilitatea analizelor/investigatiilor diagnostice;

-epuizarea resurselor diagnostice si terapeutice in celelalte domenii de asistenta medicala.

 Pacientii care prezinta un bilet de internare pentru spitalizare continua vor putea fi programati pentru internare, in functie de afectiune si de gravitatea semnelor si simptomelor prezentate si de disponibilitatea serviciilor unitatii spitalicesti solicitate.

 2. Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:

urgente medico-chirurgicale, ce necesita supraveghere medicala pâna la 12 ore;

diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in spitalizarea de zi.

 Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectueaza in regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat si/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reactii adverse sau risc de urgenta pe timpul efectuarii lor sau corelate cu starea de sanatate a pacientului, impunand supraveghere medicala.

 Documentele necesare pentru internare sunt:

Actul de identitate;

Cardul de sanatate;

Bilet trimitere pentru servicii medicale clinice/ Bilet de internare de la medicul de familie / medicul specialist;

Dovada calitatii de asigurat (personalul din cadrul biroului de internari poate verifica calitatea de asigurat a pacientului accesand baza de date cu asiguratii CJAS);

In cazul in care pacientul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni;

Test Rapid Antigen pentru Covid19 – Negativ;

CRITERII DE EXTERNARE

    Informatii externare:
Externarea pacientilor se face zilnic intre orele 12:00-15:00 cu exceptia cazurilor de forta majora. Ora externarii va fi comunicata cu cel putin o zi inainte de medicul curant, lucru ce va va permite sa va anuntati familia sau alta ruda apropiata de externarea dumneavoastra. Daca nu aveti telefon mobil solicitati ajutorul personalului angajat al spitalului.

  La externare, pacientului asigurat i se elibereaza urmatoarele documente:

 -bilet de iesire din spital, acesta contine evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada;

 -scrisoare medicala, care trebuie sa fie transmisa medicului de familie;

-prescriptie medicala: reteta electronica gratuita sau compensata eliberata de medicul din spital la externarea bolnavului;

-bon fiscal sau factura;

-fisa decontului de cheltuieli, conform ORDINULUI nr. 1.068/627/2021;

-certificatul de concediu medical (in cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora).