Luni - Vineri: 08 - 16
Luni - Vineri: 08 - 16
Clinica SANOVIL Cartier Viisoara nr. 263 0263-231862 0263-232323
Policlinica SANOVIL Bd. 1 Decembrie nr. 17 0263-701701 0263-701702
Consiliul Etic

    Atributiile Consiliului etic:

(1) Consiliul etic are urmatoarele atributii:

 • promoveaza valorile etice medicale si organizationale in randul personalului medicosanitar, auxiliar si administrativ al spitalului;
 • identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului;
 • primeste din partea managerului spitalului sesizarile adresate direct Consiliului etic si alte sesizari transmise spitalului care contin spete ce cad in atributiile Consiliului;
 • analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei vulnerabilitati etice, spetele ce privesc:

(i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient – cadru medico-sanitar si auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia specifica;

(ii) incalcarea drepturilor pacientilor de catre personalul medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;

(iii) abuzuri savarsite de catre pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;

(iv) nerespectarea demnitatii umane;

 • emite avize etice, ca urmare a analizei situatiilor definite de lit. d);
 • sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii spitalului sau de catre petent;
 • sesizeaza Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face obiectul unei situatii de malpraxis;
 • asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor stabilite de avizul etic;
 • intocmeste continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;
 • emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;
 • aproba continutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul Consiliului etic;
 • analizeaza rezultatele implementarii mecanismului de feedback al pacientului;
 • analizează şi avizează regulamentul de ordine interioara al spitalului si face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;
 • analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice si de integritate si al respectarii drepturilor pacientilor si ofera un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului;
 • ofera, la cerere, consiliere de etica pacientilor, apartinatorilor, personalului medico-sanitar si auxiliar.

(2) Consiliul etic poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

    Atributiile presedintelui Consiliului etic  sunt urmatoarele:

 • convoaca Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform art. 11 alin. (1);
 • prezideaza sedintele Consiliului etic, cu drept de vot;
 • avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre Consiliul etic si rapoartele periodice;
 • informeaza managerul spitalului, in termen de 7 zile lucratoare de la vacantarea unui loc în
 • cadrul Consiliului etic, in vederea completarii componentei acestuia.